A password will be e-mailed to you.

Wahyu Heriyadi

Wahyu Heriyadi

Sastrawan Sunda anu ngokolakeun pamedal buku Kentja(na) Press. Lian ti aktip dina sastra, Wahyu Hériyadi ogé jadi dosén di salahsahiji paguron luhur swata. Buku kumpulan sajakna “Tung Tung Tung” baris diterbitkeun dina taun 2019 ayeuna.