A password will be e-mailed to you.

Sharon Mesmer

Sharon Mesmer

Sharon Mesmer téh murid panyajak kahot Allen Ginsberg nu jadi salah sahiji tokoh penting dina gerakan sastra kontemporér Amérika nu ngaranna FLARF. Sajaba ti nulis karya sastra jeung aktip dina gerakan sastra, Sharon Mesmer ogé ngajar di New York University jeung di The New School.