A password will be e-mailed to you.

Godi Suwarna

Godi Suwarna

salah sahiji pangarang Sunda nu karyana euyeub pisan, gumelar di Tasikmalaya ping 23 Mei 1956. Mimiti daria ngarang sajak jeung carpon dina basa Sunda ti mimiti taun 1976 nalika masih kénéh jadi mahasiswa di IKIP Bandung tug nepi ka kiwari. Lian ti ngarang, ogé resep maén sandiwara ti bubudak. Sanggeus kuliah, ngadegkeun grup téater jeung papada mahasiswa IKIP Bandung.