A password will be e-mailed to you.

Anjing!
Careuh! Lasun!
Monyet! Bagong!
Ucing! Beurit! Kadal!
Bayawak! Cucunguk!
Tongo! Tumbila!
Tunggeu!

Anjing!
Bangkong! Kalong!
Cucurut! Hileud! Lalay!
Lasun! Séro! Ganggarangan!
Bajing! Célémés! Bueuk!
Gagak! Heulang!
Cacing!

Hayang diciat ku aing?
Tepi ka arutah ngising?
Sangkan ilaing aréling?

Haik ku aiiing!
Haik ku aiiing!
Haik ku aiiing!

2019


🐫 Pangapunten, Lur!
Sim uing ngarang status sapertos nu diurat-arétkeun di luhur téh saparantos maos status Fb réréncangan, Néng Prof Dr Desiyanti Wirabrata, nu geulis sinareng pinter, nu kinten-kinten kieu unggelna:

🦓 “Asa teu adil. Sato nu disebut-sebut jeung disubat-sabit jaman kiwari téh ngan ukur Cébong jeung Kamprét. Ari nu séjénna henteu. Éta téh sarua wé jeung teu ngahargaan ka Nabi Enuh nu jaman baheula geus nyalametkeun pirang-pirang sasatoan”

🐴 Kitu saurna, Lur!
Tah, ku kituna, hayu cuang sami-sami ngabsén sasatoan nu aya di ieu dunya, supados teu tumpur tina fésbuk sareng tina émutan urang. Da geuning sim uing ogé sesah pisan ngémut-ngémut ngaran sasatoan téh. Nu kaémut téh Cébong deui, Kamprét deui.

🐘 Der, ah!
Wilujeng ngarémut-ngémut
Wilujeng ngarebon binatang, Luuur!