A password will be e-mailed to you.
 Yes you did
Yes you did Brad
You try to fuck Jimmy
What the hell did you think youre doing
Did he fuck your girlfriend or something?
Cumshot
It was all about cumshoot wasn’t it?
I guess that you mean hate puppy
And what you did read Atlas Shrugged
You never read it Brad
Sucked up

Sajak konseptual di luhur ditarjamahkeun kana basa Sunda ku Wahyu Heriyadi.

Sia Ngéwé Jimmy

Kalakuan sia
Kalakuan sia Brad
Sia rék ngéwé Jimmy
Cik sia téh mikir atuh
Kabogoh sia pernah diéwé atawa kumaha?
Ngecrot
Sagalana keur ngecrot lin?
Ditaker ku aing sia mah cua kana susu
Naon atuh sia kalah ka maca Atlas Shrugged
Teu dibaca ieuh ku sia Brad
Lebok tah

Wahyu Hériyadi téh sastrawan Sunda anu ngokolakeun pamedal buku Kentja(na) Press. Lian ti aktip dina sastra, Wahyu Hériyadi ogé jadi dosén di salahsahiji paguron luhur swata. Buku kumpulan sajakna “Tung Tung Tung” baris diterbitkeun dina taun 2019 ayeuna.